شلوغی

اینجا شلوغ است آنجا شلوغ است

خیلی شلوغ است آقا! شلوغ است


درگیر هستیم با ذهنیت‌ها

از ذهنیت‌ها اینجا شلوغ است


بال کبوتر زخمی‌ست زخمی‌ست

از بس که دنیا از ما شلوغ است


دشمن یکی هم خیلی زیاد است

یک خار حتی تنها شلوغ است


مردیم از درد مردیم با درد

ای درد ای درد دنیا شلوغ است


٢١ بهمن ١٣٨٩

اصفهان

/ 5 نظر / 5 بازدید

می خواستی یک چیزی بگی ولی توی تمام مصرع ها بچ پا زده ای

می خواستی یک چیزی بگی ولی توی تمام مصرع ها بچ پا زده ای

سیب

سلام زیبا بود[گل] پیشاپیش سال نو مبارک