شلوغی

اینجا شلوغ است آنجا شلوغ است

خیلی شلوغ است آقا! شلوغ است


درگیر هستیم با ذهنیت‌ها

از ذهنیت‌ها اینجا شلوغ است


بال کبوتر زخمی‌ست زخمی‌ست

از بس که دنیا از ما شلوغ است


دشمن یکی هم خیلی زیاد است

یک خار حتی تنها شلوغ است


مردیم از درد مردیم با درد

ای درد ای درد دنیا شلوغ است


٢١ بهمن ١٣٨٩

اصفهان

/ 5 نظر / 274 بازدید

می خواستی یک چیزی بگی ولی توی تمام مصرع ها بچ پا زده ای

می خواستی یک چیزی بگی ولی توی تمام مصرع ها بچ پا زده ای

سیب

سلام زیبا بود[گل] پیشاپیش سال نو مبارک