کو؟

ز فرط انتظار و غم نفس کو؟

رهایی در فضای بی‌قفس کو؟


هزاران جمعه پی‌درپی گذشتند

خدایا جمعه‌ی موعود پس کو؟

/ 5 نظر / 41 بازدید
Raheleh Bahador

شعرتان دینی و ارزشی است. خواندنش و درکش نیاز به آمادگی دارد.

ع

خدایا کو پس کو؟

گراشی

وبلاگ محمد خواجه پور چرا فیلترشده؟